Dünya Bayanlar Güreş Şampiyonası Müsabaka Teknik Analizi


Creative Commons License

İmamoğlu O., Kishalı N. F. , Kıyıcı F.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.9-20, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 2
  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.9-20

Özet

Çalışmanın amacı, 2005 yılında Budapeşte’ de yapılan Dünya Bayanlar Güreş Şampiyonası müsabaka teknik analizi ve yeni kurallara göre başarıda etken olan teknik kriterlerin incelenmesidir. Bu çalışma için Dünya Bayanlar Güreş Şampiyonasında toplam 188 güreş müsabakası kamera ile filme alınarak videoda analiz edildi. Şampiyonada tüm müsabakalar ile Türk Milli Takımının yaptığı müsabakalarda dönem dağılımı, müsabaka bitiş şekli ve süresi ortalama ve yüzde olarak sunuldu.Teknik üstünlükle biten maç sayısı % 12,24 iken tuş yapılan maç sayısı %24,47 ve sayı ile yaklaşık %63’ü bitmiştir. Maç başına toplamda her iki güreşçinin dalışı puan elemelerde 7,68 ve finallerde 8,46 olarak bulunmuştur. ilk periyotta biten maç oranı toplamda %10,11, ikinci periyotta %68,09 ve 3.periyoda ise %21,81 şeklindedir. Galip gelenlerin ortalama puanı mağlup olanların ortalama puanından 5,54 daha fazladır. Tüm maçlarda maç başına düşen süre ortalama olarak 4,21 dakikadır. Türk güre􀃺çileri; 􀃸ngiliz, 􀃸spanyol ve Hollandalı güre􀃺çilerden puan alınırken Cin, Kanada ve Rus güre􀃺çilerden hiç puan alamamı􀃺tır. Maç ba􀃺ına ortalama yakla􀃺ık 8 puan dü􀃺mü􀃺tür. Maçların süresi dakika olarak azalmı􀃺tır. Eski kurallara oranla maç ba􀃺ına dü􀃺en puan sayısı pek de􀃷i􀃺memi􀃺tir. Türkiye bayan güre􀃺inin yeniden bir gözden geçirilmesi gereklili􀃷i do􀃷mu􀃺tur.

The aim of this study is to analyze the technical aspects of the competitions and the technical

criteria affecting the success according to the new rules.

188 free-style competitions during the world free style wrestling championship were

recorded and the analyses were done by these recordings. The techniques, period distribution, the

finishing form and time of a competition applied by Turkish National Team and in all competitions

were given both in rational and in percentage

The competitions finished with Technique Superiority was %12.24 with us %24.47 and with

points %63.The average points taken in the eliminations was 7.68 and in finals 8.46. The average of

the competitions finished in the first period was %10.11, in the second period %68.09 and in the third

period %21.81.The average points of the winners were more than 5.54 points against the losers. The

average time was 4.21 minutes for each competition. The Turkish wrestlers took points from the

English, the Spanish and the Dutch wrestlers whereas they could not take any points from the

Chinese, Canadian and the Russian wrestlers.

The average point for each competition was 8.The became less. The average points taken in

the competition remained the same comparing to the ones with the former rules. It is necessary to go

through the Turkish women wrestling.