Farklı Liselerde Okuyan Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spora Karşı Tutumlarının ve Spor Katılımlarının Araştırılması


Creative Commons License

Dikel B., Kıyıcı F.

Gençlik Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.23, ss.81-99, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 9 Konu: 23
  • Basım Tarihi: 2021
  • Dergi Adı: Gençlik Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.81-99

Özet

Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür. Araştırmanın ilk amacı, Erzurum ilinde farklı lise türlerinde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarını ölçerek aralarındaki tutum farklılıklarını belirlemektir. Araştırmanın ikinci amacı, spora katılım oranını belirleyerek spora katkı sağlayan faktörleri araştırmaktır. Demirhan ve Altay (2001) tarafından hazırlanan beden eğitimi ve spora tutum ölçeğine ek olarak, Erzurum’un merkez ilçelerindeki 8 okula ve dört farklı liseye giden rastgele seçilmiş 605 tane 9. sınıf öğrencisine öğrencilerin demografik özelliklerini ve spora hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu soran bir anket dağıttık. Çalışma, beden eğitimi ve spora yönelik tutumların genel olarak olumlu olduğunu ve erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre beden eğitimi ve spora yönelik daha olumlu tutuma sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca araştırma, kız meslek liselerindeki öğrencilerin tutumlarının diğer lise türlerine göre daha olumsuz olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini doğru bir şekilde keşfedip uygulayabilmeleri için okullarındaki tesislerin sayısı ve kullanımı ve çeşitli sportif faaliyetler gibi uygun ortamların hazırlanması, beden eğitimi ve spora yönelik tutumlarını geliştirebilir.

This study aims to determine sports participation rates and to investigate the factors that will contribute to doing sports by measuring the attitudes of 9th grade students studying in different high school types in Erzurum toward physical education and sports and by determining the attitude differences between male and female students according to school types. Unlike similar studies, we examined the rates of doing sports by school type and determined students’ licensed participation in sports.