Yenidoğan Palyatif Bakım Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlilik ve Güvenirliği


AKAY G., AYTEKİN A.

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017