Visseral Leishmaniasis li üç Staffordshire Bull Terrier köpekte amfoterisin B nin etkinliği klinik patolojik değişkenler ve oksidatif stres belirteçleri


HANEDAN B. , BÖRKÜ M. K. , ÖZKANLAR Y., HAYDARDEDEOĞLU A. E. , GAZYAĞCI S., AYDIN A., et al.

11. Veteriner İç Hastalıkları Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Türkiye, 21 - 24 May 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye