Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde KOBİ Toplam Kalite Yönetimi Kritik Faktörlerinin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri


NAKTİYOK A., KÜÇÜK O.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,, vol.1, pp.43-65, 2003 (Peer-Reviewed Journal)