FELINE ALFAHERPESVIRUS-1’E YÖNELIK MOLEKÜLER VİROLOJİK BİR ÇALIŞMA


TİMURKAN M. Ö. , YANMAZ L. E. , AYDIN H. , ERSÖZ U.

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, 4 - 06 December 2019