Çenelik Tedavisinde Lingual Ark Uygulamasının Dento-Alveolar Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi


Yavuz İ., Bayındır Durna N., Erdem A.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.1-9, 2006 (Peer-Reviewed Journal)