Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi Effects of Burnout Levels on Entrepreneurial Intentions


YILDIRIM F., NAKTİYOK S., KULA M. E.

Journal of Business Research - Turk, vol.8, no.4, pp.15, 2016 (Peer-Reviewed Journal)