MARKA PRESTİJİNİN VE KREDİBİLİTESİNİN MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA


YAPRAKLİ T. Ş., KESER E.

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.10, pp.163-180, 2017 (Peer-Reviewed Journal)