Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecinin Aday ve Danışman Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Kapsamında Değerlendirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması


Sarikaya İ., Samancı O., Yılar Ö.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.939-989, 2017 (Peer-Reviewed Journal)