İlk Dönem Anadolu SahasıMesnevilerinde MedhiyeUslubunun Kullanımı


ÖNAL S.

DİVAN EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.191-204, 2016 (Peer-Reviewed Journal)