Matematiksel Modellemenin Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik, MatematiğinÖğretimi ve Öğrenimine Yönelik İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


DENİZ D., AKGÜN L.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (Peer-Reviewed Journal)