Devletlerin İnsancıl Hukuk Kurallarının İhlali Nedeniyle Sorumluluğu


GEYİK H.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.57-91, 2016 (Peer-Reviewed Journal)