Dağıtım Merkezi Yer Seçimi Problemine Stokastik Bir Model Önerisi: TRA Bölgesinde Bir Uygulama


DEMİRDÖĞEN O., ERDAL H., KUL S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)