Bazı İsoindol-1,3-Dion Türevlerinin Ksantin Oksidaz Enzim İnhibisyonu,


Gündoğdu Ö., KİSHALI N. , KARA Y. , SAMİR ABBAS ALİ N., ATEŞ B.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kongresi, 22 - 25 March 2018