Alev Alatlı’nın Kâbus Romanından Hareketle Orhun Yazıtları’nın Kültürel Afazi Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Sevim O., Mercan M.

in: TÜRKÇE EĞİTİMİ VE TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI, Esin Yağmur Şahin, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.61-75, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Paradigma Akademi
  • City: Çanakkale
  • Page Numbers: pp.61-75
  • Editors: Esin Yağmur Şahin, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Konuşulanların bilişsel düzlem üzerinde zemine tam olarak oturtulamaması, bu sebeple de sözün beklenen etkiyi uyandırmaması olarak tanımlan afazi; gündelik yaşam içerisinde akıl yürütme fonksiyonlarının istenen verimde kullanılmaması, söylenenlerin tam manasıyla algılanamaması ya da çözümlenememesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Afazi kavramının ne olduğu, toplumsal ve kültürel yaşama nasıl yansıdığı ve bu yansımanın Orhun Yazıtlar’ından seçilen söylemler üzerinde incelendiği bu araştırma ile alanyazındaki benzer çalışmalara katkı olarak farklı bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır. Araştırmada yöntem olarak söylem analizi kullanılmıştır. Özellikle nitel araştırmalarda veri toplama yöntemi olarak kullanılan söylem analizi son yıllarda sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak kabul edilmektedir. Orhun Yazıtlar’ından seçilen söylemlerin analiziyle kültürel afazi yaşayan toplumların geçmişle bağlarının zamanla çözüldüğü, toplumsal hafızalarının silinmeye başladığı ve bu toplumların yok olmanın eşiğine geldikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.