İÇ MEKANDA ENERJİ KULLANIMI AÇISINDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM KRİTERLERİ


SİPAHİ S. , TAVŞAN F.

DOKAP Bölgesi ULUSLARARASI TURİZMSEMPOZYUMU, 23 - 24 Ekim 2017