Pulmoner İnterstisyel Amfizem Tanılı Bir Preterm Bebekte Non İnvaziv Mekanik VentilasyonKullanımıThe Usage of Non Invasive


TEKGÜNDÜZ K. Ş., YAŞAR D., KAVAS N., CANER İ., KARA M.

Jinekoloji - Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.12, pp.94-96, 2015 (Peer-Reviewed Journal)