Ahıska Türkleri’nin Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Kültürel Etkileşim Süreci Üzerine Bir Araştırma


YURDİGÜL A., ÜNAL U., Güven A.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.1, pp.419-437, 2019 (Peer-Reviewed Journal)