Bizans ve Sâsânilerdeki Dini Baskıların İlk Dönem İslam Fetihlerine Etkileri Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi VII 1 s 159 177


GÜRBÜZ O.

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.7, pp.159-177, 2010 (Peer-Reviewed Journal)