Kemanda Entonasyon Özellikleri


Creative Commons License

Memedaliyev R., Sarıkaya M.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.19, pp.141-154, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Makalede keman icracılığında entonasyonun yeri, önemi ve oluşum özellikleri ile teknik-estetik sorunlar ele alınmıştır. Keman eğitimi ile doğrudan doğruya ilişkili olan entonasyonun anlamı bir dizi pratik örneklerle temellenerek izah edilmiştir.