FİRMA DEĞERLEMESİNDE İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARIYÖNTEMİNİN KULLANIMI: BIST BİLİŞİM ENDEKSİNDE YERALAN FİRMALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA


ELMAS B., YILMAZ H., YALÇIN S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.1221-1238, 2017 (Peer-Reviewed Journal)