Kök kanalındaki tığdan kaynaklanan periapikal enfeksiyon: Olgu sunumu


YAVUZ M. S., ÖMEZLİ M. M., SAVAŞ Z.

Cumhuriyet Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.64-66, 2009 (Peer-Reviewed Journal)