Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatında Tarih Düşürme Şiirleri ya da Şiirle Tarih Düşürme


DEMİRAYAK K.

Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Mecmuası, vol.2, 2014 (Peer-Reviewed Journal)