Akademisyenlerin Finansal Davranış Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği


KAYA A., ÖZÇOMAK M. S. , AKBABA A. İ.

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, 3 - 05 Mayıs 2018