DÜZENLİ SPOR YAPAN BİREYLERDE KAS, YAĞ, VÜCUT SIVISI VE PROTEİN DEĞERLERİNİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ


Creative Commons License

Atasever G., Kıyıcı F., Ağduman F., Bedir D., Aksakal D.

5. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , Trabzon, Turkey, 7 - 09 October 2021, pp.524-532

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.524-532
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Covid-19 ve varyantları insanların yaşantısında köklü değişikliklere neden olmaktadır. Etkilenen sektörlerin başında spor faaliyetleri ve alanları gelmektedir. Bu araştırmanın amacı düzenli spor yapan ve aynı ölçüm cihazı ile gelişimleri takip edilen bireylerdeki bazı fizyolojik değerlerindeki değişimleri karşılaştırmaktır. Yöntem: Pandemiden önce spor merkezinde düzenli spor yapan, yasakların kalkmasından sonra spora tekrar başlayan kişilerin değerleri analiz edilmiştir. Analizlerde bireylerin protein, toplam vücut suyu, bölgesel kas ve yağ değerlerine bakılmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre protein ve toplam vücut suyu değerleri pandemi sürecinde azaldığı sonrasında anlamlı bir şekilde yükseldiği tespit edilmiştir. Bölgesel kas analizinde pandemiden dolayı sporun durdurulmasıyla bireylerin sağ kol kas kitlesinde anlamlı düzeyde azalma görülürken, spor aktivitelerine tekrar başlanmasıyla son ölçümde anlamlı bir artış tespit edilmiştir. Sağ bacak kas kütlesi değişimleri incelendiğinde ise bu değişimin sadece pandemi sonrası ölçümlerde anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği görülmektedir. Bölgesel yağ analizindeki değişimlerde ise anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuçlar: Sonuç olarak kısıtlama döneminde araştırma gurubumuzdaki bireylerin protein, toplam vücut suyu, sağ kol kas kitlesinde azalma tespit edilmiştir. Bu azalmalar spora tekrar başlanılmasıyla düzelmiştir. Kısıtlama döneminde, aktif spor hayatının tamamen durdurulmasının olumsuz etkileri ile kısıtlama sonrası tekrar spora başlamanın vücudumuzda yarattığı olumlu değişimleri dikkate alınarak uygulanacak tedbirlerin değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam, COVID-19, Spor, Kas, Vücut Suyu