Motiv samorodka v tvorchestve İ S Turgeneva i İ A Bunina


AIUPOV S., AIUPOVA S., TATYANA H.

Sovremennaya paradigma gumanitarnıh issledovaniy: problemı filologii i kulturologii: sbornik statey, 2015 (Peer-Reviewed Journal)