BİLİNÇLİ TÜKETİM DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


Kılıç C., Aydıner Boylu A., Günay G.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.63, 2019 (Peer-Reviewed Journal)