Elazığ Ferrokrom İşletmesi Granüle Curufunun Hafif Beton Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması


GÜL R., GEÇTEN O.

Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Teknik Bülteni, pp.3-6, 1997 (Peer-Reviewed Journal)