Bilim Şenliklerinin Öğrencilerin Fen Dersleri ve Proje Ödevlerine Yönelik Tutumlarına Etkisinin Belirlenmesi*


Karagölge Z., Ceyhun İ., Keskin E.

e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-12
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, bilim şenlikleri ile öğrencilerin özelde kimya genelde fen (fizik, kimya, biyoloji) derslerine yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve bilim şenliğinde aktif görev alan öğrencilerin proje ödevleri hakkındaki görüşlerini almak amaçlanmıştır. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı 2. döneminde Erzurum ili Horasan ilçesinde bulunan Horasan Anadolu Lisesindeki öğrencilere uygulanmıştır. Fen derslerindeki tutumların değişimini ölçmek için tek grup ilk test son test desen, bilim Şenliğinde aktif görev alan öğrencilerin proje ödevleri hakkındaki görüşlerini almak için ise betimsel yöntem kullanılmıştır. Bulgular incelendiğinde bilim Şenlikleri ile öğrencilerin fen derslerine yönelik tutumlarının olumlu yönde arttığı görülmüştür. Ayrıca proje ödevi alan öğrencilerin proje ödevlerini bilim Şenliği Şeklinde sunmaya sıcak baktıkları ve daha hevesli oldukları görülmüştür. Bilim Şenliklerinin öğrencilerin fen derslerine ve proje ödevlerine yönelik tutum düzeyleri üzerindeki olumlu etkisi göz önüne alındığında, ülkemizdeki okullarda bilim şenlikleri gibi etkinliklerin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin bu tür etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.