Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi:Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Analiz


YILMAZ Ö., ÜNVER Ş.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2019 (Peer-Reviewed Journal)