Örgütsel Güvenin Motivasyona Etkisi: Erzurum İli Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama


TİMUROĞLU M. K., ÇELİK E.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.69-86, 2018 (Peer-Reviewed Journal)