İneklerde Peripartum Dönemde Jinekolojik Muayeneler ve Fertilite


KAÇAR C., CENGİZ M., KAYA S.

Türkiye Klinikleri J Vet Csi Obstet Gynecol, vol.2, pp.49-62, 2016 (Non Peer-Reviewed Journal)