Mevlânâ ö 672 1273 nın Şathiyye Türünde Yazdığı Bir Gazeli nin Şerhi Şerh i Ebyât ı Celâleddîn i Rûmî


GÜNDOĞDU C.

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.3, pp.27-46, 2002 (Peer-Reviewed Journal)