Türkiye’de Brusellozisin Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri.


BİLGİLİ A., HANEDAN B.

International Occupational and Environmental Diseases Congress, 27-29 Mart 2017, Antalya, 27 - 29 March 2017