Matematik eğitiminde dijital oyunlaştırma etkinlikleri kullanımının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi


Taş N., Coşkun M. R., Ayverdi G., Bolat Y. i.

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.53, pp.1066-1081, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier