Çalışanların Demografik Değişkenleri Açısından Tükenmişlik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma


GÜLLÜCE A. Ç., KAYGIN E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2013 (Peer-Reviewed Journal)