YÖNETİCİLERİN GİRİŞİMCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININİŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNDE FARKLILAŞTIRMASTRATEJİSİNİN ARACI ROLÜ


Ersarı G., Naktiyok A.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.221-236, 2020 (Peer-Reviewed Journal)