Kültürel İletişim ve Etkileşim Açısından Kars İli ve Çevresinde Yaşayan Etnik Grupların Geleneksel Başlıklarının İncelenmesi


Kırkıncıoğlu Z., Aslan E. T.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES Journal, vol.8, no.102, pp.3061-3074, 2022 (Peer-Reviewed Journal)