Elit Güreşçilerde Yoğun Egzersizin Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri


Kaynar Ö., Kıyıcı F. , Öztürk N., Bakan E.

6. Antrenman Bilimi Kongresi. 30 haziran- 2 Temmuz 2015, Hacettepe üniversitesi kültür Kongre Merkezi, Ankara. Poster Sunum 31, Ankara, Türkiye, 30 Haziran - 02 Temmuz 2015, ss.118

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.118

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı elit güreşçilerde antrenmanın hipofiz bezi hormonları ve karaciğer enzim düzeylerine olası etkilerini incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 20-48 yaş arası elit düzeyde güreş yapan 20 gönüllü sporcu dahil edilmiştir. Sporcular, 30 dakika hafif tempo koşu, ısınma ve cimnastik hareketleri, 25 dakika güreş teknik uygulamaları ve hafif güreş yapmaları sağlanmıştır. Daha sonra 3 dakika süreyle 2 devreden (30 sn.dinlenme sonrası) oluşan güreş müsabakasına eşdeğer bir antrenman maçına tabi tutulmuştur. Sporculardan egzersiz öncesi ve egzersizden hemen sonra olmak üzere 2 kez kan ve idrar numuneleri alınmıştır. Numuneler -800 C’de analiz edilinceye kadar saklanmıştır. Bu çalışmada sporcuların kafa darbesi hikayesi ile ilgili sporcu özgeçmişi anketi yer almıştır. Serum ve plazma örneklerinde hipofiz ve tiroit hormonları kemilüminesans yöntemle, karaciğer enzimleri, spektrofotometrik yöntemle idrar örneklerinde epinefrin, norepinefrin ve dopamin düzeyleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemi ile ölçülmüştür. Vücut kompozisyonu ölçümü BIA yöntemi ile çalışan Tanita TBF 300 marka cihaz ile yapılmıştır. İstatistik analizleri SPSS 20.0 programı kullanılarak yapıldı. Bulgular: Sporculara uygulanan antrenman programı sonrası ölçülen değerler antrenman öncesi ile karşılaştırıldığında, adrenokortikotropik hormon, büyüme hormonu, epinefrin, norepinefrin, aspartat aminotransferaz ve alkalen fosfataz değerlerinde anlamlı bir artış olduğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi bazal metabolizma hızı, yağsız vücut ağırlığı, toplam vücut sıvısı ve insülin benzeri büyüme faktörü-1değerlerinde ise anlamlı bir azalma olduğu (p<0.05), tiroit stimüle edici hormon, triiyodotronin, tiroksin, prolaktin, dopamin, alanin amino transferaz ve gama glutamil transferaz değerlerinde ise anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). Sonuç: Çalışma sonuçları, egzersizin bir stres faktörü olarak vücutta bazı hormonların ve enzimlerin düzeylerini değiştirdiğini göstermiştir. Özellikle hormonların egzersiz sonrasında artışı, vücudun egzersize olan metabolik ve endokrin cevabı ile birlikte egzersize olan uyumunu kolaylaştırdığını düşünülmektedir. “Güreş sporunda travmanın veya başka nedenlerden kaynaklı darbelerin hipofiz hormon düzeyleri ve karaciğer enzimlerini olumsuz etkilenmediği söylenebilir.