Kentsel Gelişme Alanlarında Deprem Riskinin Değerlendirilmesi


Gök S. B., Yavaş M.

JOURNAL OF NATURAL HAZARDS AND ENVIRONMENT, vol.10, no.1, pp.140-154, 2024 (Peer-Reviewed Journal)