FARKLI ISINMA PROTOKOLLERİNİN SQUAT KUVVET DEĞERLERİNE AKUT ETKİSİ: MİYOFASİYAL GEVŞEME YÖNTEMİ İLE KUVVET TEMELLİ ISINMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


EDİS Ç., UÇAN İ., VURAL F.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.31, no.1, pp.14-28, 2021 (Peer-Reviewed Journal)