Timur ve Seferleri G Solmaz - Türkler, VIII, Yeni Türkiye Yay, Ankara, 2002


SOLMAZ G.

Türkler, VIII, Yeni Türkiye Yay, Ankara, 2002, vol.VIII, no.3, pp.67-7, 2002 (Peer-Reviewed Journal)