Dağcıların Özgüven Seviyelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi


BOSTANCI Ö., KARADUMAN e., ŞEBİN K.

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.20, pp.145-154, 2018 (Peer-Reviewed Journal)