Elit Güreşçilerde Akut Egzersizin Plazma Lipid Düzeylerine Etkisi


Creative Commons License

Kaynar Ö., Kıyıcı F. , Öztürk N., Bakan E.

Beden Eğitimi ve Spor Biimleri Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.33-41, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 17 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Beden Eğitimi ve Spor Biimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.33-41

Özet

Bu çalışmanın amacı, elit güreşçilerde kısa süreli egzersizin serum lipit düzeyleri üzerine etkisini incelemektir. Çalışmamıza yaşları 25.60±6.8, kiloları 72.77±11.79 kg ve boyları 172.00± 6.38 cm arasında olan 20 gönüllü erkek güreşçi katıldı. Egzersizin(antrenman+maç) serum lipit düzeylerine etkisini belirlemek için özel bir egzersiz programı sporculara uygulandı. Egzersiz programı, 30 dk. ısınma antrenmanı, 30 sn. aralıklarla ve her biri 3 dakika süreyle 2 devreden oluşan güreş müsabakasından oluşmaktadır. Kan örnekleri antrenman öncesi ve hemen sonrasında alındı. Alınan serum örnekleri -80˚ derecede dondurularak analiz edilinceye kadar saklandı. Serum total kollestrol, HDLve LDL kolestrol ve trigliserit (TG) düzeyleri belirlendi. Egzersiz sonrası HDL, LDL ve total kolesterol düzeyleri,egzersiz öncesi düzeylerden daha yüksek bulundu (p<0,05). TG düzeylerinde ise anlamlı bir değişme olmadığı tespit edildi (p>0,05). Uygulanan egzersiz aynı zamanda, güreşçilerin vücut ağırlıklarında anlamlı bir şekilde azalma ve hematokrit değerlerinde anlamlı bir artışa neden oldu (p<0,05). Egzersiz sonrası güreşçilerin sıvı kaybetmeleri sonucu meydana gelen hemokonsantrasyona bağlı olarak, total kolesterol, HDL ve LDL-kolesterol düzeylerinde herhangi bir değişim olmadığını ve TG düzeylerinin ise hemokonsantrasyona rağmen enerji kaynağı olarak kullanılmasının sonucu olarak değişmediğini söyleyebiliriz.

The aim of the study was determine the effect of acute exercise on serum lipid levels in elite wrestlers. Twenty volunteer wrestlers were included in the study, whose demographics were as follows: age 25.6±6.8 years, weight: 72.7±11.8 kg, and height: 172±6.4 cm. In order to determine the effect of exercise (training+match) on serum lipid levels, a specific exercise program was applied to the sportsmen. The exercise program was composed of a heating training for about 30 minutes and a match containing two halves for 3 minutes each and an interval for 30 seconds. Blood samples were taken before and immediately after the exercise. The serum samples obtained were stored at -80˚C up to the analysis day. Serum total cholesterol, HDL, LDL-cholesterol,and triglycerides(TG) levels were determined in all samples. The post-exercise levels of total cholesterol, HDL, and LDL-cholesterol were found higher than pre-exercise levels. (p<0.05). Conversely, TG levels didnot change statistically (p>0.05). As a conclusion, the exercise caused a water loss from the bodies of wrestlers, which resulted in hemoconcentration as shown by decreased body weights and increased hematocrit values after exercise. It can be thought that the increase in three parameters may be due to this hemoconcentration. In spite of hemoconcentration, triglycerides did not change because the sportsmen used that lipid group as an energy source.