Türkiye’de Leptospirozis’in Hayvan ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi, Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri


BİLGİLİ A., HANEDAN B.

2 nd International Occupational and Environmental Diseases Congress, 4 - 08 March 2018