İSRAİL’DE DİNİ KURUM, OLUŞUM VE REFERANSLARINSİYASİ, KAMUSAL VE HUKUKİ ALANLARA ETKİLERİ


AKTAŞ H. E.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, pp.29-50, 2017 (Peer-Reviewed Journal)