gastrik kanser hastalarında mikrosatellite instabilite durumunun retrospektif değerlendirilmesi:tek merkez deneyimi


Creative Commons License

Saruhan B.

2. ulusal hematoonkogenetik kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 4 - 07 May 2023, pp.114

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.114
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Gastrik kanser dünyadaki kanserler arasında 5. sırada ve kanser nedenli mortalite sebepleri arasında 4. Sırada yer almaktadır. Gastrik kanser insidansı toplumlar arasında farklılık gösterebilmektedir. Ortaya çıkan yeni vakaların %50’den fazlası gelişmekte olan ülkelerde gözlenmektedir. Gastrik kanser bir takım çevresel faktörler ve spesifik genetik değişimlerin ortak sonucu olarak meydana gelmektedir. Total olarak bakıldığında elde edilen daha yüksek hijyen standartları, sebze ve meyve tüketiminin artması ve en önemlisi H.pylori eradikasyonuna bağlı olarak tüm dünyada gastrik kanser insidansı azalma eğilimindedir. Ancak buna rağmen gastrik kanserin önlenmesi büyük önem arz etmektedir. Gastrik kanserlerin çoğunluğu sporadik olarak ve genellikle 45 yaşın üstündeki kişilerde ortaya çıkmaktadır. Gastrik kanserlerin %10’luk kısmı ise 45 yaş altındaki kişilerde genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Tüm gastrik kanserlerin %1-3’ünü ise herediter diffüz gastrik kanser histolojik alttipi oluşturur. Bu alt tip CDH1 genindeki germline mutasyonlar ile ilişkilidir. Kolorektal, gastrik ve endometrial karsinom hastalarında mikrosatellite instabilite olarak adlandırılan replikasyon hataları bulunmaktadır ve MSI bazı sporadik kanserlerde de gözlenmektedir. Mikrosatellite instabilite durumu hastaların immunoterapi alabilmesi için önemli bir belirteçdir. Çalışmamızda Ocak 2021-Ocak 2023 tarihleri arasına Atatürk Üniversitesi Genetik Hastalıkları Değerlendirme Merkezi’ne (ATAGEN) başvuran 50 gastrik kanser tanılı hasta örneği incelenmiştir. 50 adet formaline-fixed paraffin embedded (FFPE) örneği Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemi ile EasyPgx MSI paneli çalışılmıştır. 46(%92) hastada mikrosatellite stabilite varlığı belirlenmiş, 4(%8) hastada ise mikrosatellite instabilite yüksek oranda belirlenmiştir. Gastrik kanserlerde moleküler düzeydeki değişikliklerin saptanması, multidisipliner iş birliği ve hedefe yönelik tedavi ajanlarının kullanımı ve hala gelişmekte olan immunoterapi ile hastalar için en uygun tedavi yönetimini sağlayıp sağ kalımı artıracaktır.