RADİKALLEŞMENİN MEŞRUİYET PAYANDASI OLARAK TEKFİRCİ SÖYLEM: IŞİD ÖRNEĞİ


ŞAHİN H.

Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, pp.50-74, 2022 (Peer-Reviewed Journal)