Sermaye Yapısı ve Firma Performansı İlişkisi: BİST Otomotiv Sektörü Üzerine Ampirik Bir Çalışma


ELMAS B., GÖZEL M.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.219-235, 2020 (Peer-Reviewed Journal)